more from
FysiskFormat
We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Kilogram

by Tvivler

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    $8 USD  or more

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Kilogram via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 7 days

    €21 EUR or more 

   

 • Black 12" vinyl
  Record/Vinyl + Digital Album

  With printed innersleeves

  Includes unlimited streaming of Kilogram via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
Planter renser giftig jord. Her går man pænt klædt. Vi holder os i gang. Her lever man længe. Der må være en fejl et sted. Det er ikke ærligheden selv, men alt omkring den. Jeg påstår ikke, at du er ond. Ihvertfald ikke med vilje. Der må være en fejl et sted. Jeg leder efter fejlen ved det her sted. Ukrudt bærer nye navne. Her går man praktisk klædt. 20 sekunders pitch. Go! Pengene var få, husene var små, mange ville blot de gode gamle dage. Sten og salt og grus. Tag det ikke så tungt. Har det godt nok her, vi har det jo fint. Hvis du gerne vil score stort, så vær villig til at tabe alt. Læg en plan. Invester. Følg en kurs. TRANSLATION ----------------------------------------------------------------------------------- Plants clean the toxic soil. They dress well in these parts. We keep going. You live to a ripe age around here. There must be an error somewhere. Not the honesty in itself, but everything surrounding it. I’m not claiming you’re evil. At least not intentionally. There must be an error somewhere. I am searching for the error in this place. Weeds get new names. They dress functionally in these parts. 20 second pitch. Go! Little money, small homes, most just pining for the good old days. Stone and salt and gravel. Chin up! We thrive here, we are doing ok. If you want to win it all then be prepared to lose everything. Make a plan, invest, keep on track.
2.
Dagdrømmer 03:22
Hun vil være herre i eget hus, ik? Han vil kneppe som en finansbank. Hans behov kender slet ingen grænser. Jeg vil bare være i fred. Der er flere og flere hensyn at tage hensyn til. Hvem her havde regnet med at slippe for nederlag? Her står jeg med usund hud og korte ben. Jeg vil bare være i fred, ik? For nogen er kærlighed et politisk begreb. For nogen er sikkerhed en ret de har tabt. Måske er det passende nu at være en smule skuffet? Måske det er passende nu at være en smule vred? For nogen er kærlighed konfliktens begreb. For nogen er sikkerhed en ret de har tabt. Hey hey hey hey hey hey. Hey mand, du dagdrømmer. Hvad tænker du på? For nogen er kærlighed et politisk begreb. For nogen er sikkerhed en ret de har tabt. Måske er det passende nu at være en smule skuffet? Måske det er passende at være en smule vred? TRANSLATION ----------------------------------------------------------------------------------- She wants to be master of her own house, right? He wants to fuck like a financial bank. His needs know no limits. I just want to be left alone. We need to be concerned with more concerns. Who amongs us had expected to not suffer loss. I stand here with sick skin and short legs. I just want to be left alone, right? For some, love is a political concept. For some, security is a right they have lost. Perhaps now it is fitting to be a bit disappointed? Perhaps now it is fitting to be slightly angry? For some, love is the concept for conflict. For some, security is a right they have lost. Hey hey hey hey. Hey man, you are daydreaming. What is on your mind? For some, love is a political concept. For some, security is a right they have lost. Perhaps now it is fitting to be a bit disappointed? Perhaps now it is fitting to be slightly angry?
3.
Mand faker orgasme. Kvinde fingerer liderlighed. Hun vil bare gerne komme hårdt i hans mund men ingen af dem ved hvordan. Verden, dit navn er kaos. De har ikke forstået, at der findes et vi. Der er for få borgerlige i det her land. Hvor er Højrefløjen når man har brug for den? Verden, dit navn er kaos. Ingen ide om hvad det hedder, men jeg kan lide hvad det gør ved mig. Der var engang, hvor vi talte om klasse. Hvem tror på logik, hvem tror på sandhed? Der er for få borgerlige i det her land. I havde ét job men I gav op. TRANSLATION ----------------------------------------------------------------------------------- Man fakes orgasm. Woman pretends to be horny. She badly wants to cum hard in his mouth. But none of them know how. World, your name is chaos. They do not understand that a “we” exists. There are too few conservatives in this country. Where is the right wing when we need it? World, your name is chaos. I have no idea what it’s called. But I like what it does to me. Once upon a time we spoke about class. Who believes in logic, who believes in truth? There are too few conservatives in this country. You had one job to do but you gave up.
4.
De siger vi er et folk. Hvad vi dræber benævner os. De taler om folkedyb. Man må give dem hvad de vil have. Ligæder! Ligæder! Vi blev født i paddehattens skygge. Vi lærte at frygte vinden fra Øst. Man har hørt så meget og glemt det meste. Ligæder! Ligæder! Her hænger verden sammen som far siger det. Han skærer for med den store kniv. Der skal jord til. Der skal stål til. Der skal skal blod til. Der skal kød til. TRANSLATION ----------------------------------------------------------------------------------- They say we are one people. What we kill defines us. They speak of the spirit of the people. They must be served what they desire. Ghoul! Ghoul! We were born in the shadow of a mushroom cloud. We learned to fear the eastern winds. You have heard so much and forgotten most. Ghoul! Ghoul! The world works according to father’s rules. He cuts the meat with a big knife. It takes soil. It takes steel. It takes blood. It takes meat.
5.
År 529 03:08
6.
Gorilla. 500 kilo. Vil du slås eller hvad? Skal vi måle pik eller hva? Gorilla. 5000 tanker. Ingen af os kan vinde. Ingen af os kan tabe her. Hey Yahya Hassan, du har stadig mit spor af den tabte tid. Gorilla. 5 milliarder protester. Man må være absolut moderne. Man må kende sig selv. Man må anvende sarkasme som værn mod dumhed. Man må skrive om at skrive. Man må være sig selv. Skal vi gå hver til sit nu? Skal vi prøve forfra? Gorilla. Jeg gider ikke tælle eller tale mere. Ingen af os har tid til det her. Hey Yahya Hassan, du har stadig mit spor af den tabte tid. Hey Yahya Hassan, jeg savner din stemme blandt os her. TRANSLATION ----------------------------------------------------------------------------------- Gorilla. 500 kilo. You want to fight or what? You want to measure cocks or what? Gorilla. 5000 thoughts. Neither of us can win. Neither of us can lose. Hey Yayah Hassan, you still have my search of lost time. Gorilla. 5 billion protests. One must be absolutely modern. You must know yourself. You must apply sarcasm in response to idiots. You must write about writing. You must be yourself. Should we part ways now? Should we start over? Gorilla. I don’t bother to count or speak anymore. None of us have time for this anymore. Hey Yahya Hassan, you still have my search of lost time. Hey Yahya Hassan, I miss your voice among us here.
7.
Fra dominant til tonika. Perfekt harmoni er nem at foregi’. Fra ledetone til grundtone. I den her by må det grønne vige for det røde. Der er noget på min himmel, der er noget i min øjenkrog. Fremmed i min egen by, men hey, jeg bor her jo bare, så hvad havde jeg egentlig regnet med? Den her by har storhedsvanvid. Den her by har en stor fremtid. Det behøver ikke give mening. Det behøver ikke betyde så meget. Jeg er bange for, at jeg er faret en smule vild, men hey, jeg bor her jo bare. Alle de små ting, alle de små ting. Ingen af os synger længere, danser eller græder. Der drikkes og faktureres undertid. Jeg bor her jo bare. Jeg ved ikke hvem der boede her før mig eller inde ved siden af. Jeg ved næsten ingenting. Men nogen kalder fordyrelse for fornyelse, og deres by og min by er vist ikke det samme. Vi er et levende museum. Er vi mon uden historie eller for megen historie? De smider gibs i havnen og kalder det direkte aktion, men for fanden, jeg bor her jo bare. Jeg bor her jo bare. Alle de små ting. Alle de små ting. TRANSLATION ----------------------------------------------------------------------------------- From dominant to tonic. It is easy to feign perfect harmony. From leading-tone to key tone. In this city, green must succumb to red. There is something in my sky, there is something in the corner of my eye. Stranger in my own city, but hey, I only live here, so what do I expect? This city is a megalomaniac. This city has a great future. It does not need to make sense. It does not need to mean so much. I am afraid that I lost my way, but hey, I only live here. All the little things. None of us sing anymore, dance or cry. Drinking happens. Less hours are invoiced. I only live here. I don’t know who lived here before me or who is next door. I know almost nothing. But they call gentrification renewal and their city and mine do not appear to be the same. We are a living museum. Are we with too much history or without any at all? They throw a buste in the harbour and call it direct action, but bloody hell, I only live here. I only live here. All the little things.
8.
Jeg kender et sted uden akavet tavshed. Jeg kender et sted uden store tanker. Jeg kender et sted uden nye ideer. Jeg kender et sted uden sammenhæng. Livsform på tvangsauktion. Ingen hyldest til noget som helst. Ingen hyldest til nogen som helst. Der har aldrig været en bedre tid til at være fascist. Vi lever i et utopia. Det er bare ikke vores. Jeg kender et sted uden akavet tavshed. Jeg kender et sted uden store tanker. Jeg kender et sted uden nye ideer. Jeg kender et sted uden sammenhæng. Livsform på tvangsauktion. Solidaritet som fremmedord. På en villavej i Valby stopper et barn og forstår. På et glaskontor på bryggen tøver en mand og forgår. Jeg håber, at noget snart bliver anderledes. Tænk at vi skulle have viljen til at slå hinanden ned. Tænk hvis du skulle se mig som din fjende. Jeg håber, at noget snart bliver bedre eller bare værre. Velkommen til småborgerlighedens tvangfrie tvang. Fædre og sønner, alkohol og smøger. Han kunne have gjort bedre, men han gad bare ikke anstrengelsen. Mødre og døtre, alkohol og vold. Jeg kan stadig ikke passere som en af jer. TRANSLATION ----------------------------------------------------------------------------------- I know a place without awkward silences. I know a place with no grand thoughts. I know a place without new ideas. I know a place with no connectivity. A way of life on compulsory sale. Praise nothing. Glory to no one. There has never been a better time to be a fascist. We live in a utopia. It is just not our own. I know a place without awkward silences. I know a place with no grand thoughts. I know a place without new ideas. I know a place with no connectivity. Solidarity as foreign language. A child stands still in a sleepy Valby suburb, she understands. A man hesitates in a glass cage on the harbour front, he perishes. I hope something will change soon. Do you believe we have the will to strike each other down? Do you believe you could see me as your enemy? I hope something will soon change for better or merely for the worse. Welcome to the non-coercive coercion of petit bourgeois living. Father and sons. Alcohol and cigarettes. He could have done better, but he could not be bothered. Mothers and daughters, Alcohol and violence. I still cannot pass as one of you.
9.
En af de der dage. Opløst og elendig. Opløst og utålelig. Man har lært at være som folk er flest. Opblæste og uduelige. Opblæste og ulidelige. Du begynder at rydde op for det er det eneste du mestrer. Hvis du ikke ved hvad der er vigtigt, så har du ingen grund til at ville noget, så har du ingen grund til at sige noget. Så har du ingen grund til at ønske noget. Jeg ville så gerne gøre noget. I skabet, din rygsæk. Pakket til en dag hvor valget står mellem at gå eller at gå under. Jeg ville så gerne gøre noget. En af de dage. Du rydder op i andres ruiner. Tager det fulde ansvar for de andres problemer. Man har lært at være som folk er flest. TRANSLATION ----------------------------------------------------------------------------------- One of those days. Fallen apart and miserable. Fallen apart and intolerable. You learnt to behave like the majority. Inflated and incompetent. Inflated and insufferable. You start cleaning because that is all you can manage. If you do not know what is important you have no reason to want anything, then you have no reason to say anything. Then you have no reason to wish for anything. I would like to do something . Your rucksack in your closet. Packed for the day when you must choose between walking away or succumbing. I would like to do something. One of those days. You cleanup the others’ remains. You take full responsibility for their problems. You learnt to be like the majority.

credits

released May 6, 2022

license

tags

about

Tvivler Copenhagen, Denmark

contact / help

Contact Tvivler

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Tvivler, you may also like: