We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

EGO

by Tvivler

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €9 EUR  or more

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  Ships from Copenhagen. For orders within Europe, choose this option.

  Debut album. 500 hand numbered copies, 12" black vinyl
  First 100 orders will receive a transparent, colored limited edition version of the vinyl.

  Includes unlimited streaming of EGO via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days

    €18 EUR or more 

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  Ships from Philadelphia, PA, via Nefarious Industries. For orders within N America, choose this option.

  Debut album. 500 hand numbered copies, 12" black vinyl.

  nefariousindustries.com/ego

  Includes unlimited streaming of EGO via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days
  Purchasable with gift card

    $20 USD or more 

   

1.
sabotage 02:05
sabotage Du har udvisket dit selv. Jeg ville ønske jeg kunne give det indhold. Jeg ville ønske jeg kunne give det udtryk. Men nu længes du blot efter den fred du aldrig har kendt. sabotage You have erased your self. I wish I could give it content. I wish I could give it expression. But now you simply long for the calm you never knew.
2.
tvangslogik 02:17
Du tog nogle tæv og kastede noget blod op. Det var mest af alt kvalmen ved at se dig tilbage. Vi bidrager ved at tilgive det onde. Vi bidrager mod os selv. Vi bidrager ved at tilgive det onde. Du sparkede igen og gentog din fortræd. Det var mest af alt klarheden ved intet at forstå. Nu gør du mod dig selv igen, hvad aldrig burde være gjort. Vi bidrager ved at tilgive det onde. Vi bidrager mod os selv. Vi bidrager ved at tilgive det onde i os selv. Tvangslogik, blindt raseri. Tag imod dine tæv. Forløs mig nu. Forced logic (translated) You took some hits and threw up some blood. Mostly it was the nausea of looking behind you. We contribute by forgiving the evil. Returning the kicks you repeated your harm. It was mostly the clarity of understanding nothing. Again you do to yourself what should never be done. We contribute by forgiving the evil. Against ourselves we contribute. Against ourselves we contribute by forgiving the evil in ourselves. Forced logic, blind fury. Take your hits. Release me.
3.
forkert 02:58
Forkert Det har altid været sådan. Hun kan ikke forstå hvordan de dog kan holde ud at være dem selv. De kan ikke forstå eller forklare hvordan hun tør føle sig fri. Mænds frygt bliver kvinders skæbne. De peger fingre ad den nøgne hud. Det har ikke altid været sådan. Hun forstår at begæret ikke lader sig politisere. Alt det du har lyst til er forkert og alt det du må er bare kedeligt. Mænds frygt bliver kvinders skæbne. De peger fingre ad den nøgne hud. Du passerer som menneske. Du prøver at være en af os. Velkommen til de første og de sidste dage. Alt hvad jeg er er forkert. Alt det jeg vil er forkert. Åh nej, det vender tilbage. Det vender altid tilbage. Wrong Thus it has always been. She does not understand how they stand being themselves. They do not understand nor can they explain how she dares to feel free. the fear of men is the fate of women. They point fingers at naked skin. It was not always thus. She grasps that desire will not let itself be politicized. All that you want is wrong and all that you may be boring. The fear of men is the fate of women. They point fingers at naked skin. You pass as a human. You try to be one of us. Welcome the first and the last of days. All I am is wrong. All I want is wrong. Oh no, it returns. It always returns.
4.
kandidat 02:36
Hun ved godt hvem hun er, hun ved godt hvad hun skal. Det store nag, det lille had bragt til ophør. Endnu en kandidat til posten som smertensbarn. endnu en kandidat. Hvem har givet dig lov til at knække ånd og hvem har givet dig lov til at bryde sjæl? Du er blevet tyndere, min ven. Jeg ved godt hvad du er ude på, for jeg kender det blik og jeg hader det. Hun ved godt hvad de er og hun ved godt hvad de gør. Den kæmpestore vold bragt til tavshed. endnu en kandidat til posten som smertensbarn. Endnu en kandidat. Candidate (translated) She knows who she is, she knows what she must do. The great grudge, the little hate brought to naught. Yet another candidate to be the child of pain. Yet another candidate. Who let you snap the spirit and who let you to break the soul? You have grown thinner, my friend. I know your intent for I know your look and hate it. She knows what they are and she knows what they do. The great violence silenced. Yet another candidate to be the child of pain. Yet another candidate.
5.
barn 01:27
Barn du er ikke bange for noget, men du frygtede at elske. Jeg beundrer dit mod; jeg beundrer din grænseløshed. Hun skifter ham, du skifter aldrig toneleje. Er der virkelig ingen grænser nu? Er der noget du ikke vil gøre? Vi har lært at vores ret det er at tage. Der er et barn i et skab, hun lider for os. Det her regelsæt har spillet sit sidste kort. Hun skifter ham. Child You fear nothing, yet you feared to love. I admire your courage; I admire your boundlessness. She shifts shape; you never shift your tone. Are there no bounds now? Something you will not do? We have learned our right is to take. A child is in a closet; she suffers for us. This set of rules have played their last card. She shapeshifts.
6.
brudt 02:25
Brudt Pagten gælder stadig, slidt som den er. Hvor mange gange har du ikke løftet mig ud af mit selv? Agten gælder stadig, udfordret som den er. Hvor mange sange har du ikke sunget for mig i mit skælv? Jeg har brændt færre broer end jeg har bygget. Komponer en musik der overvinder vintre. Vis mig en mand der stadig tror på noget. Der står du med klangen i dine øjne og sangen i din mund. Jeg er brudt. Dette er mit sprog. Jeg har brændt færre broer end jeg har bygget. Se, en brudt maskine der stadig virker. Se, et hjerte stoppet midt i en tøven. Jeg har brændt færre broer end jeg har bygget. Du er brudt. Dette er dit sprog. Du er brudt. Broken The covenant still holds, worn as it is. How many times have you raised me out of myself? The reverence is still there, tested as it is. How many songs did you sing for me in my trembles. I have burnt fewer bridges than I built. Compose me a music that beats the winters. Show me a man who believes. There you stand with ringing eyes and a song on your lips. I am broken. That is my language. I have burnt fewer bridges than I built. Behold, a broken machine working. Behold, a heart still hesitating. I have burnt fewer bridges than I built. That is your language. You are broken.
7.
forfalden 00:54
8.
vold 03:27
Vold Det er ikke alle der har lov til at være her. Det er ikke alle der har en stemme mere. De får dig til at bløde og du elsker dem for det. Det er dig mod dem, en voldens koreografi. De får dig til at nyde og du hader dem for det. Nu trives vi på en stædig diæt af underskud. Det er ikke alle der har en stemme mere. Det er ikke alle der har lov til at være her. Det er de gamle penge der former vores by; det er den nye mønt der styrer den. Der bliver mindre og mindre mindre plads. Nu trives vi på en stædig diæt af underskud. Det er dig mod dem. Det er blevet almen praksis at være ligeglad. Det er dig mod dem. Det er blevet almen praksis give op. Det er mig mod dem. Violence Not everyone is allowed here. Not everyone still has a voice. They make you bleed and love them for it. You against them, a choreography of violence. They make you savour it and for that you hate them. We thrive on a steady diet of deficit. Not everyone still has a voice. Not everyone is allowed here. Old monies shapes our city; new coins rule it. There is less and less less space. We thrive on a steady diet of deficit. You against them. Carelessness is common practice. You against them. Giving up becomes common practice. It is me against them.
9.
komplet 01:59
Komplet Nu æder han kilometer og drømmer om smukke sætninger. Han er holdt op med at dømme, han har indstillet produktionen. Vi klapper i takt. Tak, men nej tak. Jeg kan ikke følge med. Nu indånder hun lidt flere synder, løber en ekstra kilometer. Hun er holdt op med at dømme, hun er dyrket præcision. Vi klapper i takt. Tak, men nej tak. Jeg kan ikke følge med. Du leder efter den perfekte syntaks. Jeg efterlyser bare en god nok grund. Ville du stadig give dig hen, hvis du ikke kunne blive hel? Ville du stadig give dig hen, hvis du ikke kunne blive komplet? Det er næsten altid et stille drama når han taler. Man finder sin trøst andetsteds. Vi klapper takt. tak, men nej tak. Vi vil ikke følge med. Tak, men nej tak. Complete He eats kilometres now and dreams of lovely sentences. He stopped dreaming, he ceased production. We clap on beat. Thanks, but no thanks. I cannot keep up. She breathes a few more sins now, runs an extra mile. She has ceased to dream, she is practiced precision. We clap on beat. Thanks, but no thanks. I cannot keep up. You look for perfect syntax. I just want sufficient reason. Would you let yourself go, if you could not be whole? It almost always is a quite drama, as he speaks. One finds one’s comfort elsewhere. We clap on beat. Thanks, but no thanks. We will not come along. Thanks, but no thanks.
10.
jonas 01:17
Jonas Alt har taget skade nu. Du traf et valg og lukkede døren til alle os andre. Ingen er nogensinde helt alene. Alt har taget skade nu. Du blev fanget i bugen af din hval. Ingen er nogensinde helt alene. Men jeg tror du forstod. Du har taget din stemme tilbage og al det brudte klinger med. Du har taget din stemme tilbage. Alt det knuste klinger med. Alt det brudte klinger med. Jonas All is damaged. You chose and closed the door to us. No one is ever all alone. All is damaged. You were trapped in the belly of your whale. No one is ever all alone. Yet you understood I think. You took back your voice and it rings with all that is broken. You took back your voice. Ringing with all that is ruin. Ringing with all that is broken.
11.
vestover 01:30
Vestover Jeg er på vej hjemover. Det kalder fra et dyb. Jeg er på vej vestover og følger solens retning. Jeg har gjort så meget fortræd og klangen er skæv. Jeg er på vej vestover og kommer ej herfra. Westwards I head homewards. It calls from a depth. I head westwards and follow the sun’s path. I have done harm and the tones ring false. I head westwards and will not leave.
12.
flokløs 03:52
Flokløs De leder efter svar på steder der ikke stiller spørgsmål. Tanken vender sig mod sig selv. Tårer er forbeholdt dem, der har lært at føle. De er svin til slagtning. De er ulve uden flok. Jeg samler på umuligheder og ideer ingen tror på. Jeg leder efter svar der savner spørgsmål. Tårer er forbeholdt, dem der har lært at tabe. Der kommer en dag, hvor du vender tilbage. Flockless They seek answers in places that ask no questions. Thought turning on itself. Tears only for those taught to feel. Pigs for slaughter. Wolves without packs. I collect impossibilities and ideas for none. I seek answers missing question. Tears are theirs that learned to lose. The day will come when you return.
13.
knytnæve 02:04
Knytnæve Dette er klangen af et hjerte i brist; sådan er sangen af en stakket frist. Man lukker sig inde i sin forklaring. Jeg troede en stund, at jeg havde en tid forude. Jeg håbede nok jeg havde en vej derude. dette er stanken af et ulevet liv; dette er tanken om alt det vi fortrød. Man lukker sig inde i sin forklaring og bygger mure til de andre. Jegtroedeenstund,atjeghavdeentid forude. Jeg håbede nok jeg havde en vej derude. Lev, tag intet for givet. Fist This is the ring of a heart burst; thus is the song of a slim chance. Enclosing oneself in in ones explanation. A moment I thought I had time ahead. Likely I hoped I had a path out there. This is the stench of unlived life; this is the thought of all our regrets. Enclosing oneself in ones explanations and building walls towards others. A moment I thought I had time ahead. Likely I hoped I had a path out there. Live, take nothing for granted.
14.
venter 03:52
Venter Gaderne er smalle og himlen langt væk; Det er nemmere at sænke blikket end at fare vild. Du troede du slap væk herfra og du troede jeg vidste hvorfor du kom. Her danser man ikke længere på kanten, man går bare konkurs. Gaderne er smalle og himlen længere væk; Vinden mod din kind er det smukkeste jeg har kendt. De taler din erindring ned og fortæller dig, at de minder er forkerte. Her danser man ikke længere på kanten, man går bare konkurs. I dit værelse venter vi på at få lov til at glemme og blive anonyme for det store blik. I din tid søger vi forsoning. Vi venter på at gentage os selv hvor ingen holder øje med nogen. Og ingen holder øje med nogen. Waiting Streets are narrow and heaven far; Far easier to lower the gaze than to get lost. You thought you escaped and thought you knew the reason you came. Here one dances on the edge no longer, one merely goes broke. Streets are narrow and heaven further; the wind on your cheek the most beauty I’ve known. Degrading your memories they tell you they are wrong. Here one no longer dances on the edge, one merely goes broke. We wait in you room that we may forget and become anonymous before the great gaze. In your time we seek redemption. Waiting to repeat us where no one keeps an eye on one. and no one keeps an eye on one.
15.
navn 06:29
Navn Hun har endnu en samtale med gud. Der bliver så ensomt herude. De andre har ikke mere at sige. Alt hvad hun hader, alt hun mistror. Alt hun foragter samlet ét sted. Hun glider nidkært igennem byen, med kikset hår og retroblik af misbehag. De andre har ikke mere at sige. Alt hvad hun hader, alt hun mistror. Alt hun foragter samlet ét sted. Alle hun elsker, alle hendes håb. Alle hendes ønsker samlet ét sted. Han har forlagt hendes navn. Men jeg har ikke glemt hvad hun er. Min kære maskine, min kære forløsning. Mit elskede spøgelse, min stemme uden krop. Name She has yet a conversation with god. It is so lonely out here. The others have no more to say. All she hates, all she mistrusts. All she loathes assembled in one place. Zealously she glides through the city, with kitschy hair and a retrogaze of displeasure. The others have no more to say. All she hates, all she mistrusts. All she loathes assembled in one place. All she loves, all her hopes. All her wishes gathered in one place. He has misplaced her name. Yet I have not forgotten what she is. My cherished machine, my cherished release. My beloved ghost, my bodiless voice.

about

12" LP - 500 hand numbered copies, black vinyl

credits

released April 3, 2020

Recorded and engineered by Sune Kaarsberg in Black Tornado, Copenhagen, Denmark 2019. Co-engineered by Christian Henrik Ankerstjerne.

Mixed by Scott Evans in Antisleep, Oakland CA. Mastered by Brad Boatright in Audiosiege, Portland OR. Pre-production by Jeppe Street Jarlstrøm.

Illustration by Alex Uren. Graphic design by Julie Da Silva Résende. Photo by Klaus Knakkergaard and Mads Ogstrup Nielsen. Lyrics in English translated by Sigurd Baark.

All lyrics and music written by Tvivler. Saxophone on track 1 & 5 by Henrik Pultz Melbye

Tvivler: Thomas, Morten, Thomas and Morten

Thanks to everyone involved. A special thanks to Sille Høker Neumann, Casper Scharfe, Troels Ljung, Lars Lundholm and Frederik Brandt Jakobsen

license

tags

about

Tvivler Copenhagen, Denmark

shows

contact / help

Contact Tvivler

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Tvivler, you may also like: